ขวดแก้ว

ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 1-3

ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 4-8 ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 9-14

ขวดแก้วยาหม่อง หมายเลข 1-14

ขวดแก้วอโรมา หมายเลข 15-20 ขวดแก้วกลมสีชา หมายเลข 21-25

ขวดแก้วอโรมา หมายเลข 15-20                                  ขวดแก้วกลมสีชา หมายเลข 21-25

ขวดแก้ว หมายเลข 26-29 ขวดแก้ว หมายเลข 30-32

ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 26-32

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-36 ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 37-39

ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-39 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 40-43 ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 44-46

ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 40-46

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 47-49 ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 50-52

ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 47-52 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วแบล็กมอร์ แบบ 53-54

ขวดแก้วแบล็กมอร์ หมายเลข 53-54

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 55-60

ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 55-60

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 61-63 ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 64-66

ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 61-66 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 67-72

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 67-72

ดูรายละเอียดสินค้า
ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 73-75 ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 76-78

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 73-78 

ดูรายละเอียดสินค้า
ขวดแก้วแบน (แบนกั๊ก) ใส่ชา/กาแฟ/น้ำผลไม้ หมายเลข 79-82

ขวดแก้วแบน (แบนกั๊ก) ใส่ชา/กาแฟ/น้ำผลไม้ หมายเลข 79-81

btnread_th

ขวดแก้ว เหลี่ยม SQ43-250 ml. หมายเลข 83-86

ขวดแก้วเหลี่ยมใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 83-86

btnread_th