ขวดแก้ว

ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 1-3

ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 4-8 ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 9-14

ขวดแก้วยาหม่อง หมายเลข 1-14

ขวดแก้วอโรมา หมายเลข 15-20 ขวดแก้วกลมสีชา หมายเลข 21-25

ขวดแก้วอโรมา หมายเลข 15-20                                  ขวดแก้วกลมสีชา หมายเลข 21-25

ขวดแก้ว หมายเลข 26-29 ขวดแก้ว หมายเลข 30-32

ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 26-32 

ดูรายละเอียดสินค้า

 ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-36 ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 37-39

ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-39 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วแบล็กมอร์ แบบ 40-41

ขวดแก้วแบล็กมอร์ หมายเลข 40-41

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 42-47

ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 42-47

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 48-53

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 48-53

ดูรายละเอียดสินค้า
54-56

ขวดแก้วแบน (แบนกั๊ก) ใส่ชา/กาแฟ/น้ำผลไม้ หมายเลข 54-56

ดูรายละเอียดสินค้า