ขวดแก้ว

ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 1-3

4-8 9-14

ขวดแก้วยาหม่อง หมายเลข 1-14

ขวดแก้วอโรมา หมายเลข 15-20 ขวดแก้วกลมสีชา หมายเลข 21-25 ขวดน้ำมันหอมระเหย 26a-27a

ขวดแก้วอโรมา, ขวดแก้วกลมสีชา และ ขวดน้ำมันหอมระเหย หมายเลข 15-27a 

ขวดแก้ว หมายเลข 26-29 ขวดแก้ว หมายเลข 30-32

ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 26-32

ดูรายละเอียดสินค้า

 ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-39 ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 39-41

ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-41 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 42-45 ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 46-48

ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 42-48

ดูรายละเอียดสินค้า

 ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 49-51 ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 52-54

ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 49-54 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วแบล็กมอร์ หมายเลข 55-56

ขวดแก้วแบล็กมอร์ หมายเลข 55-56

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 57-62

ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 57-62

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 63-65 ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 66-68

ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 63-68 

ดูรายละเอียดสินค้า

69-74

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 69-74

ดูรายละเอียดสินค้า
ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 75-77 ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 78-80

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 75-80

ดูรายละเอียดสินค้า
ขวดแก้วแบน (แบนกั๊ก) ใส่ชา/กาแฟ/น้ำผลไม้ หมายเลข 81-84

ขวดแก้วแบนกั๊ก ใส่ชา/กาแฟ/น้ำผลไม้ 187 ml. หมายเลข 81-85

btnread_th

ขวดแก้วเหลี่ยมใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 85-89

ขวดแก้วเหลี่ยมใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. หมายเลข 86-90

btnread_th