หมวดหมู่ บรรจุภัณฑ์ : สินค้าสั่งผลิต
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > สินค้าสั่งผลิต

1-3

ขวดอาหารเสริม 80 ml. หมายเลข 1-3

ดูรายละเอียดสินค้า

4-6

ขวดอาหารเสริม 150 ml. หมายเลข 4-6

ดูรายละเอียดสินค้า

7-10

ขวดปั๊มโฟม 100 , 200 ml. หมายเลข 7-10

ดูรายละเอียดสินค้า

11-14

ขวดปั๊มโฟม 300 ml. หมายเลข 11-14

ดูรายละเอียดสินค้า

15-16

ขวดปั๊มโฟม 300 ml. หมายเลข 15-16

ดูรายละเอียดสินค้า
17-20

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  กลม 250 , 350 ml. หมายเลข 17-20

ดูรายละเอียดสินค้า21-23

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบนตัดโค้ง 480 ml. หมายเลข 21-23

ดูรายละเอียดสินค้า

24 25 26

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  เหลี่ยม ปากกว้าง 750 ml. หมายเลข 24-26

ดูรายละเอียดสินค้า

27-28 29-30 31-32

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง ทรง Flat 300 ml. หมายเลข 27-32

ดูรายละเอียดสินค้า

33-34 35-36

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง ทรง Flat 300 ml. หมายเลข 33-36ดูรายละเอียดสินค้า

37-38 39-40 41-42

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง ทรง Flat 300 ml. หมายเลข 37-42

ดูรายละเอียดสินค้า

43-44 45-46 47-48

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง ทรงรี 300 ml. หมายเลข 43-48

ดูรายละเอียดสินค้า

49-50 51-52

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง ทรงรี 300 ml. หมายเลข 49-52

ดูรายละเอียดสินค้า

53-54 55-56 57-58

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง ทรงรี 300 ml. หมายเลข 53-58

ดูรายละเอียดสินค้า