ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท นครินทร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2551 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีที่ทำการเป็นอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 118,120 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ใกล้เชิงสะพานข้ามแยกลาซาล-ศรีนครินทร์

กิจการบริษัท นครินทร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด เป็นธุรกิจร้านจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการที่สะดวก และมีมาตรฐานแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการนำสินค้าที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยมีประเภทของสินค้าที่จำหน่าย คือ สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด ได้แก่ PET, PP, HDPE, PVC ที่ครอบคลุมในการใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรใน ลักษณะ ONE STOP SERVICE ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดหาสินค้าที่มีความหลากหลาย และแปลกใหม่ในรูปแบบ ควบคู่ไปกับการคัดสรร และการจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของลูกค้า