ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-41
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดแก้ว > ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-41


 ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 33-39 ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดใส่น้ำผึ้ง/ขวดใส่น้ำพริก หมายเลข 39-41

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับรหัสสินค้าขนาดบรรจุ (oz. / ml.)ชนิดวัสดุ
33ขวดแก้วใส่แยม/น้ำผึ้ง 1 ออนซ์ (30 ml.) + ฝาสีเงิน1 oz. / 30 ml.แก้ว
34ขวดแก้วใส่แยม/น้ำผึ้ง 1 ออนซ์ (30 ml.) + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold)1 oz. / 30 ml.แก้ว
35ขวดแก้วใส่แยม/น้ำผึ้ง 1 ออนซ์ (30 ml.) + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic)1 oz. / 30 ml.แก้ว
36ขวดแบรนด์ 40 ml. + ฝาสีเงิน40 แก้ว
37ขวดแบรนด์ 40 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold)40แก้ว
38ขวดแบรนด์ 40 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) 40แก้ว
39ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีเงิน112แก้ว
40ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold)112แก้ว
41ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) 112แก้ว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :