หมวดหมู่ บรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์อื่นๆ
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > บรรจุภัณฑ์อื่นๆ

ซองอลูมิเนียม ฟองน้ำ

ซองอลูมิเนียม และ ฟองน้ำ

ซองกันชื้น โฟมกาว 35 มม.

ฟอยล์ดวง 26 และ 28 มม. ฟอยล์ดวง 36.5 และ 42 มม.

ซองกันชื้น, โฟมกาว และ ฟอยล์ดวง

ตลับอลูมิเนียมสีเงิน หมายเลข 15 ช้อน 16-18

ตลับอลูมิเนียมสีเงิน, ช้อน

เบตาดีน, ยาหยอดตา, ยาหยอดหู และ อื่น ๆ

กระบอก PS หมายเลข 24-27 ขวดโรงแรม 28

กระบอก PS และ ขวดโรงแรม