หมวดหมู่ บรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์อื่นๆ
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > บรรจุภัณฑ์อื่นๆ

ฟองน้ำ

ฟองน้ำ (งานสั่งทำ ขั้นต่ำ 3,000 ชิ้น)

 

ซองอลูมิเนียม หมายเลข 1-5

ซองอลูมิเนียม หมายเลข 1-5

กันชื้่นกระดาษ หมายเลข 6-7 โฟมกาว หมายเลข 8-9

กันชื้นกระดาษ, โฟมกาว หมายเลข 6-9

ฟอยล์ PE หมายเลข 10-15

ฟอยล์ดวง PE หมายเลข 10-15


ตลับอลูมิเนียม หมายเลข 16 ช้อน หมายเลข 17-18

ตลับอลูมิเนียมสีเงิน, ช้อน  หมายเลข 16-18

เบตาดีน, ยาหยอดตา, ยาหยอดหู หมายเลข 19-22 หลอด PVC 80 ml. สีใส + ฝาเกลียว หมายเลข23

เบตาดีน, ยาหยอดตา, ยาหยอดหู และ อื่น ๆ  หมายเลข 19-23

กระบอก PS หมายเลข 24-27 สเปรย์การ์ด หมายเลข 28-29

กระบอก PS, สเปรย์การ์ด  หมายเลข 24-29 

จุกใน หมายเลข 30-35

จุกใน  หมายเลข 30-35

บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ หมายเลข 36-43

แคปซีล ขวดน้ำและขวดอาหารเสริม หมายเลข 36-43

ฟิล์มรีดโค้ง หมายเลข 44-46 ฟิล์มรีดโค้ง หมายเลข 47 ฟิล์มรีดโค้ง หมายเลข 48-49

ฟิล์มรีดโค้ง หมายเลข 44-4950-51

ฟิล์มรีดโค้ง หมายเลข 50-51 (สินค้าสั้่งผลิต)