หมวดหมู่ บรรจุภัณฑ์ : ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้

ขวดน้ำดื่ม น้ำผลไม้ โออิชิ ขนาด 220 ml. + ฝาพลาสติกhttp://www.nkrpackage.com/site/wp-admin/post.php?post=837&action=edit#

ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 1-9

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 10-18

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำดื่ม น้ำผลไม้ โออิชิ ขนาด 350 ml. + ฝาพลาสติก

ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 19-27

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก ทรงหยดน้ำ 330 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 28-32 ขวดพลาสติก ทรงหยดน้ำ 330 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 33-37

ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 28-37

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก ทรงโบว์ลิ่ง 500 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 38-42 ขวดพลาสติก ทรงโบว์ลิ่ง 500 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 43-47

ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 38-47

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก ทรงทวิสต์ 300 ml. + ฝาพลาสติก หมายเลข 48

ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 48

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 49-54

ขวดแก้วใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 49-54

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ หมายเลข 55-60

ขวดแก้วใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 55-60

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หามยเลข 61-69

ขวดใส่น้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 61-69

ดูรายละเอียดสินค้า