หมวดหมู่ บรรจุภัณฑ์ : ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม

ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 150 ml. ใส (ปาก 34 มม.)  ขวดพลาสติก ทรงโยเกิร์ต 150 ml. ใส (ปาก 34 มม.)

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  ปาก 34 มม. ขนาด 150 มล. หมายเลข 1-6

ดูรายละเอียดสินค้า
ขวดน้ำ7-9 ขวดน้ำ10-12

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  ทรงเหลี่ยมจัตุรัส (29 มม.) 150, 250 ml. หมายเลข 7-12

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ13-18

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  ทรงกลม 180 ml. และทรงเหลี่ยม 220 ml. หมายเลข 13-18

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ19-21 ขวดน้ำ22-24

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  ปาก 34 มม. ขนาด 200, 250 ml. หมายเลข 19-24

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ25-30 cut ขวดน้ำ31-35 cut

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบนตัดโค้ง 180 ml. หมายเลข 25-35

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ36-41 ขวดน้ำ42-47

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบน 200 ml. หมายเลข 36-47

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ48-51 ขวดน้ำ52-55 ขวดน้ำ56-58

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบน 220 ml. หมายเลข 48-58

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ59-62 ขวดน้ำ63-66 ขวดน้ำ67-70

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบน 250 ml. หมายเลข 59-70

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ71-76 ขวดน้ำ77-82

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  ทรงเหลี่ยม 250 ml. หมายเลข 71-82

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ83-88 ขวดน้ำ89-94

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  สามเหลี่ยม 250 ml. หมายเลข 83-94

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ95-100 ขวดน้ำ101-106

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  กลมเรียบ 250 ml. หมายเลข 95-106

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ107-110 ขวดน้ำ111-114 ขวดน้ำ115-117

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  ทรงแคปซูล 250 ml. หมายเลข 107-117

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  กลมเรียบ 300 ml. หมายเลข 118-129

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ หมายเลข 130-132 ขวดน้ำ หมายเลข 133-135

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม ทรงแบนไหล่มน 200, 250 ml. หมายเลข 130-135 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ หมายเลข 136-138

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม ทรงแบนตัดโค้ง 250 ml. หมายเลข 136-138 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ หมายเลข 139-140 ขวดน้ำ หมายเลข 142-144

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบบหนา กลม ปากกว้าง 220, 250 ml. หมายเลข 139-144

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ หมายเลข 145-147 ขวดน้ำ หมายเลข 148-150

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบบหนา เหลี่ยม ปากกว้าง 250, 300 ml. หมายเลข 145-150

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดน้ำ หมายเลข 151-153 ขวดน้ำ หมายเลข 154-156

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบบหนา ปากกว้าง 500 ml. หมายเลข 151-156

ดูรายละเอียดสินค้า