หมวดหมู่ บรรจุภัณฑ์ : ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม

   ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 220 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 1-6 ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 220 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 7-12

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  โออิชิ 200 ml. หมายเลข 1-9

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก กลมเรียบเตี้ย 220 ml. + ฝาพลาสติก หมายเลข 13-18 วดพลาสติก กลมเรียบเตี้ย 220 ml. + ฝาพลาสติก หมายเลข 19-24

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  กลมเรียบเตี้ย 220 ml. หมายเลข 13-24 (ยกเลิกจำหน่าย)

ดูรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก กลมเรียบสูง 230 ml.+ ฝาพลาสติก หมายเลข 25-30 ขวดพลาสติก กลมเรียบสูง 230 ml.+ ฝาพลาสติก หมายเลข 31-36

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  กลมเรียบสูง 230 ml. หมายเลข 25-36 (ยกเลิกจำหน่าย)

ดูรายละเอียดสินค้า

  ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติก หมายเลข 37-42 ขวดพลาสติก กลมเรียบ 250 ml. + ฝาพลาสติก หมายเลข 43-48

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  กลมเรียบ 250 ml. หมายเลข 37-48

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 49-54 ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 55-60

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  กลมเรียบ 300 ml. หมายเลข 49-60

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 61-66 ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 250 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 67-72

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  ทรงเหลี่ยม 250 ml. หมายเลข 61-72

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก คอยาว 250 ml. + ฝาพลาสติก หมายเลข 73-75

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  คอยาว 250 ml. หมายเลข 73-75 

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก หยดน้ำ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 76-81 ขวดพลาสติก หยดน้ำ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 82-87

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  หยดน้ำ 250 ml. หมายเลข 76-87

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดพลาสติก หยดน้ำ 330 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 88-93 ขวดพลาสติก หยดน้ำ 330 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 94-99

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  หยดน้ำ 330 ml. หมายเลข 88-99

ดูรายละเอียดสินค้า

 

ขวดพลาสติก โบว์ลิ่ง 500 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 101-105 ขวดพลาสติก โบว์ลิ่ง 500 ml. ใส + ฝาพลาสติก หมายเลข 106-111

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  โบว์ลิ่ง 500 ml. หมายเลข 100-111

ดูรายละเอียดสินค้า

 

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม แบบหนา ปากกว้าง หมายเลข 112-115 ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม แบบหนา ปากกว้าง หมายเลข 116-119

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  แบบหนา ปากกว้าง หมายเลข 112-119 

ดูรายละเอียดสินค้า

 

 ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม หมายเลข 120-125 126-131

ขวดใส่น้ำดื่ม , ขวดน้ำผลไม้ และ ขวดใส่น้ำจิ้ม  สามเหลี่ยม 250 ml. หมายเลข 120-131 

ดูรายละเอียดสินค้า