ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

ตารางบรรจุแคปซูล ขวด PVC

ตารางบรรจุแคปซูล ขวด PVC (2)

ตารางบรรจุแคปซูล ขวดอาหารเสริม PET

ตารางบรรจุแคปซูล ขวดอาหารเสริม PET (2)

ตารางบรรจุแคปซูล ขวดอาหารเสริม PET (3)