แจ้งข่าวสาร และ วันหยุด

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดอย่างวิกฤตของ COVID-19 นครินทร์ บรรจุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้อง ปิดหน้าร้าน และ รับออเดอร์ทาง Line @ เท่านั้นค่ะ

 

หน้าร้าน ปิด งดการขายหน้าร้านชั่วคราวค่ะ (2)

                                                                                                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ค. 2564

 

 


แจ้งวันหยุดประจำเดือน

 วันหยุด ประจำเดือน ต.ค. 64