ขวดยา หมายเลข 63-76

ขวดยา หมายเลข 63-69 ขวดยา หมายเลข 70-76

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับรหัสสินค้าขนาดบรรจุ (ml.)ชนิดพลาสติก
63ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ450PET
64ขวดพลาสติก R28-240 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ240PET
65ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ180PET
66ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ120PET
67ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ100PET
68ขวดพลาสติก R22-60 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ60PET
69ขวดพลาสติก R22-30 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ30PET
70ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ450PET
71ขวดพลาสติก R28-240 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ240PET
72ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ180PET
73ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ120PET
74ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ100PET
75ขวดพลาสติก R22-60 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ60PET
76ขวดพลาสติก R22-30 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ30PET

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :