ขนาดสินค้า : ขวดพลาสติกใส่น้ำ หรือน้ำผลไม้ หมายเลข 10-18

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับรหัสสินค้าขนาดเฉพาะขวด
(เส้นผ่าศก.xความสูง)
ความสูง
(จากฐานถึงฝาขวด)
10ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.
11ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสี5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.
12ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสี5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.
13ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสี5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.
14ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสี5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.
15ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสี5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.
16ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสี5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.
17ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสี5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.
18ขวดพลาสติก ทรงโออิชิ 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสี5.2 x 12.9 ซม.15 ซม.

หมายเหตุ:
– ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) หมายถึง วัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานขวด x ความสูงของขวด ซึ่งวัดจากฐานขวด จนถึงคอขวดที่สามารถติด Label หรือ สติกเกอร์ได้
– ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) หมายถึง ความสูงทั้งหมดของขวดและฝา โดย วัดจากฐานขวด จนถึง จุดสูงสุดของฝาขวด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :