ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 339-354
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 339-354

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 339-342 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 343-346 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 347-350 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 351-354

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับ
รหัสสินค้า
ขนาดบรรจุ(ml.)
ชนิดพลาสติก
339ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีฟ้าน้ำทะเล (ยกเลิกจำหน่าย)
120PET
340ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีฟ้าน้ำทะเล (ยกเลิกจำหน่าย)
180PET
341ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีฟ้าน้ำทะเล (ยกเลิกจำหน่าย)240PET
342ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีฟ้าน้ำทะเล (ยกเลิกจำหน่าย)
450PET
343ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีฟ้า
120PET
344ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีฟ้า
180PET
345ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีฟ้า
240PET
346ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีฟ้า
450PET
347ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีน้ำเงิน
120PET
348ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีน้ำเงิน
180PET
349ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีน้ำเงิน
240PET
350ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีน้ำเงิน
450PET
351ขวดพลาสติก R28-120 ชา + หัวปั๊มสีดำ
120PET
352ขวดพลาสติก R28-180 ชา + หัวปั๊มสีดำ
180PET
353ขวดพลาสติก R28-240 ชา + หัวปั๊มสีดำ
240PET
354ขวดพลาสติก R28-450 ชา + หัวปั๊มสีดำ
450PET

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :