ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 323-338
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 323-338

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 323-326 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 327-330 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 331-334 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 335-338

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับ
รหัสสินค้า
ขนาดบรรจุ(ml.)
ชนิดพลาสติก
323ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย)
120PET
324ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย)
180PET
325ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย)
240PET
326ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย)
450PET
327ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก
120PET
328ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก
180PET
329ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก
240PET
330ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก
450PET
331ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีส้ม
120PET
332ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีส้ม
180PET
333ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีส้ม
240PET
334ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีส้ม
450PET
335ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีม่วง
120PET
336ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีม่วง
180PET
337ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีม่วง
240PET
338ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีม่วง
450PET

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :