ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 311-322
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 311-322

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 311-314 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 315-318 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 319-322

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับ
รหัสสินค้า
ขนาดบรรจุ(ml.)
ชนิดพลาสติก
311ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีใส
120PET
312ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีใส
180PET
313ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีใส
240PET
314ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีใส
450PET
315ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีขาว
120PET
316ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีขาว
180PET
317ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีขาว
240PET
318ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีขาว
450PET
319ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีดำ
120PET
320ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีดำ
180PET
321ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีดำ
240PET
322ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีดำ
450PET

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :