ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 115-126
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 115-126

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 115-123 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 124-126

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับ
รหัสสินค้า
ขนาดบรรจุ(ml.)
ชนิดพลาสติก
115ขวดพลาสติก RL22-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน
60PET
116ขวดพลาสติก RL22-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง
60PET
117ขวดพลาสติก RL22-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทองแดง
60PET
118ขวดพลาสติก RL22-60 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน
60PET
119ขวดพลาสติก RL22-60 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง
60PET
120ขวดพลาสติก RL22-60 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทองแดง
60PET
121ขวดพลาสติก RL22-60 ชาดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน
60PET
122ขวดพลาสติก RL22-60 ชาดำ + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง
60PET
123ขวดพลาสติก RL22-60 ชาดำ + ฝาอลูมิเนียมสีทองแดง
60PET
124ขวดพลาสติก RL22-200 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน
200PET
125ขวดพลาสติก RL22-200 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง
200PET
126ขวดพลาสติก RL22-200 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทองแดง
200PET

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :