ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (2) หมายเลข 628-632
หน้าหลัก > สินค้าของเรา > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (2) > ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (2) หมายเลข 628-632

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 628 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง แบบ 629-632 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (2) แบบ 631a-632a

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับ
รหัสสินค้า
ขนาดบรรจุ(ml.)
ชนิดพลาสติก
628ขวดพลาสติก ทรงระฆัง 350 ใส + หัวปั๊มสีขาวแบน (ยกเลิกจำหน่าย)
350PET
629ขวดพลาสติก ทรงกระดิ่ง 500 ใส + หัวปั๊มกระดุมสีขาว
500PET
630ขวดพลาสติก ทรงกระดิ่ง 500 ใส + หัวปั๊มกระดุมสีดำ
500PET
631ขวดพลาสติก ทรงกระดิ่ง 500 ใส + หัวปั๊มสีขาว
500PET
632ขวดพลาสติก ทรงกระดิ่ง 500 ใส + หัวปั๊มสีดำ
500PET
631aขวดพลาสติก ทรงกระดิ่ง 500 ใส + หัวปั๊มขาวครอบเงิน500PET
632aขวดพลาสติก ทรงกระดิ่ง 500 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง500PET

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :