ขนาดสินค้า : ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 661-674

ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 661-664 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 665-670 ขวดพลาสติก ขวดใส่เครื่องสำอาง (1) หมายเลข 671-674

* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับ
รหัสสินค้า
ขนาดเฉพาะขวด
(เส้นผ่าศก.xความสูง)
ความสูง
(จากฐานถึงฝาขวด)
661ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝา Flip-top สีขาว
4 x 7.5 ซม.12.5 ซม.
662ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝา Flip-top สีดำ
4 x 7.5 ซม.12.5 ซม.
663ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝา Flip-top สีขาว
4 x 7.5 ซม.12.5 ซม.
664ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝา Flip-top สีดำ
4 x 7.5 ซม.12.5 ซม.
665ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝา Flip-top สีขาว
4.5 x 7 ซม.12.5 ซม.
666ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝา Flip-top สีดำ
4.5 x 7 ซม.12.5 ซม.
667ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว
4.5 x 7 ซม.12.5 ซม.
668ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝา Flip-top สีดำ
4.5 x 7 ซม.12.5 ซม.
669ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝา Flip-top สีขาว
4.5 x 7 ซม.12.5 ซม.
670ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝา Flip-top สีดำ
4.5 x 7 ซม.12.5 ซม.
671ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝา Flip-top สีขาว
5 x 9.5 ซม.15.9 ซม.
672ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝา Flip-top สีดำ
5 x 9.5 ซม.15.9 ซม.
673ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝา Flip-top สีขาว
5 x 9.5 ซม.15.9 ซม.
674ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝา Flip-top สีดำ
5 x 9.5 ซม.15.9 ซม.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อของคุณ (ต้องการ* ) :
อีเมล (ต้องการ* ) :
สอบถาม/สั่งซื้อ สินค้า (ต้องการ* ) :
ระบุรุ่นสินค้า :
ข้อความของคุณ :